Blog: De kracht van de buurt

De kracht van de buurt

Goede buren kunnen gereedschap aan je uitlenen, tips geven voor een betrouwbare oppas en zijn alert wanneer ongure types zich in de wijk ophouden. Dat doet geen verre vriend ze na. Een aantal websites brengt buurtbewoners dichter bij elkaar. Met succes.

Buurtpreventie

Twee jaar na oprichting hebben al meer dan 7.000 WhatsApp-buurtgroepen zich aangemeld bij wabp.nl. De website van WhatsApp Buurtpreventie brengt ze in kaart. Stephanie Nap zette de website op nadat in korte tijd meerdere keren was geprobeerd om bij haar in te breken. “Ik ben na de laatste poging bij de buren gaan vragen of zij er ook last van hadden. Ik bleek niet het enige doelwit te zijn geweest. Ik heb toen op internet gezocht naar een WhatsApp-groep voor mijn buurt, maar de informatie over buurtgroepen was nogal versnipperd. Zo ontstond het idee om zelf een groep en wapb.nl op te richten.”

Wabp.nl is voor WhatsApp-buurtgroepen die gericht zijn op preventie. Enkelen zijn door gemeenten geïnitieerd, maar de meesten worden door buren zelf opgezet. “Het gaat puur om alarmeringen, zoals het signaleren van verdachte personen”, legt Nap uit. “Wij leggen de beheerders niet op hoe ze moeten omgaan met hun groep, maar we hopen dat gezellige gesprekken en andere ruis zoveel mogelijk wordt voorkomen.”

Dagelijks melden zich tot wel dertig WhatsApp-groepen aan. Zij kunnen ook stickers en borden aanschaffen, waarmee een ongenodigde bij betreding van de wijk weet dat hij in de gaten wordt gehouden. Nap is blij met het succes en hoopt dat er ook mooie samenwerkingen ontstaan. “Bijvoorbeeld met huisverkoopsites. Foto’s, plattegronden; er is nogal wat informatie te vinden voor inbrekers. En wie huisbezichtigingen zelf doet, weet niet wie er binnen stapt. Doodeng. Daar willen wij graag wat aan doen.”

Wilt u graag een gratis Woonverzekeringscheck?

Sociale veiligheid

Ook bij Nextdoor, met ruim 4.000 buurten in het bestand, speelt preventie een belangrijke rol. “Maar het gaat vooral om het contact tussen buren”, vertelt Tamar van de Paal. Hij is de manager van de Nederlandse versie van de website die in San Francisco werd bedacht. “Er bestaat geen veiligheid zonder sociale veiligheid.” Nextdoor doet denken aan Facebook. Buurten maken er een groepspagina aan, waar bewoners lid van kunnen worden. Van de Paal: “Het zijn besloten groepen. Leden moeten inloggen en hun adres wordt geverifieerd. Buren maken vervolgens een profiel aan. Het is mooi als ze zoveel mogelijk over zichzelf invullen, zo ontstaan bijzondere contacten. We hebben al veel mooie verhalen gehoord over buren die een gemeenschappelijke hobby bleken te hebben.”

In een buurtgroep kan het over van alles gaan. Bijvoorbeeld een tip voor een goede schilder, het delen van een plintenknipper, met elkaar een oogje in het zeil houden of het doen van een boodschap voor bejaarde buren. Daarmee is wat er gedeeld wordt op Nextdoor gezellig, nuttig én belangrijk. “Zo heb ik mijn vermiste kat teruggevonden dankzij Nextdoor”, vertelt Van de Paal. “Dan weet je dat het werkt. Het willen helpen van anderen zit in ons. Je voelt je er goed door.”

Sinds februari 2016 is Nextdoor in Nederland actief. “Het gaat boven verwachting goed”, aldus Van de Paal. “In Nederland zijn we aantoonbaar socialer, dit blijkt ook uit onderzoek. Mede daarom is Nederland na de Verenigde Staten het tweede land waar Nextdoor in de lucht is. Een andere reden daarvoor is dat wij wereldkampioen social media zijn. Doordat Nextdoor inspeelt op allerlei maatschappelijke vraagstukken, van ouderenzorg tot duurzaamheid, slaat het denk ik extra goed aan.” De belangrijkste winst zit volgens Van de Paal echter bij iets heel eenvoudigs: “Namelijk dat je de buurman of -vrouw bij de voornaam kunt aanspreken. Dat voelt voor jezelf en de ander erg fijn.”

Bron: Univé Samen Magazine, editie 2 2016, cijfers geactualiseerd.

Ondersteuning nodig bij uw buurtinitiatief?

Univé draagt buurtinitiatieven gericht op preventie een warm hart toe. Dat doen we onder meer middels het Univé Ledenfonds. Dit fonds ondersteunt lokale, maatschappelijke projecten middels een eenmalige donatie. Dus bent u in uw buurt bezig met een project of actie en kunt u daarbij wel wat (financiële) ondersteuning gebruiken? Neem dan eens een kijkje op de Univé Ledenfonds website en dien uw aanvraag voor een donatie in: www.univeledenfonds.nl Op de site vindt u voorbeelden van andere donaties én de spelregels.

Toch slachtoffer van een inbreker?

Wordt u – ondanks uw oplettende buren – toch het slachtoffer van een insluiper of inbreker? Doe dan altijd direct aangifte bij de politie. Neem contact op met uw bank als uw pinpas of creditcard gestolen is. Meld de inbraak bovendien direct bij uw verzekeraar en overleg wat u moet doen.

Het is fijn als u de schade door inbraak en diefstal vergoed krijgt. Verzeker uw inboedel daarom goed. Met de inboedelverzekering van Univé kunt u rekenen op een uitgebreide dekking. En inbraakschade aan de woning is bij Univé verzekerd met een opstalverzekering.

Uw woning goed tegen inbraakschade verzekerd? Maak een afspraak met een Univé adviseur

Tijdens een gratis en vrijblijvend gesprek neemt onze adviseur uw woonverzekeringen graag met u door. Daarbij kijkt hij of zij of u voldoende verzekerd bent bij inbraak- en woonschade, mocht er onverwacht toch iets gebeuren.

Ja, ik maak graag gebruik van een gratis Woonverzekeringscheck

Leuk bericht?